Copyright Micha Havreluk 2012
HASPENGOUW CHALLENGE HARDLOOPCRITERIUM
18.01.2015
2015
HASPENGOUW CHALLENGE :  LIMBURGS HARDLOOPCRITERIUM *** KOM HET ONTDEKKEN !!!
DANK AAN DE SPONSORS : SAVE-IT * * * PRIMO * * * STAD SINT-TRUIDEN * * *  PRIMEUR - IMAGO *** ARGENTA - GEETBETS *** AKTIMMO IMMOBILIËN *** BROOD EN BANKET WATHION *** 'T NIEUWSCAFÉ *** ACCOUNT & DATA BOEKHOUDING *** SCHOVAN BVBA *** TRUVAL *** ADMIRAL BALLOONING *** GASTHOF DE STATIE *** JOGGINGS EN MARATHONS *** PROVINCIE LIMBURG *** ARNAUD GRESSENS *** IVO KOOPMANS *** WRWS BREEKWERF WAREMME *** BOUWMATERIALEN MARTENS NOBEN *** BIZNIZ POINT - T-ART *** REISBURO MONIEK
LIMBURGS
REGLEMENT 2015
Copyright Micha Havreluk 2012
Kalender Home Reglement Tussenstand Resultaten dames Resultaten heren Eindstand Editoriaal Bestuur Extra nieuws Sponsors Foto’s Info / contact
REGLEMENT HASPENGOUW CHALLENGE CRITERIUM 2015 1. Het eindklassement in elke categorie wordt bepaald door de 10 beste resultaten behaald in het hardloop criterium aangevuld met een bonus die bepaald wordt door de resultaten behaald  in de wedstrijden (11 de  , 12 de  , 13 de  , 14 de  en 15 de  wedstrijd) die niet in aanmerking komen voor het eindklassement. Men hoort dus minstens 10 keer voor te komen in het eindklassement van de 15 wedstrijden die deel uitmaken van het HC criterium om in het eindklassement opgenomen te worden.                    2.     Het basiscijfer voor de puntenberekening is 1000. Dit wordt gedeeld door het aantal aangekomen deelnemers in de wedstrijd. Het resultaat van deze deling vormt het basis getal (hier  “4” in ons voorbeeld) waarmee een deelnemer telkens zijn punten aantal vermindert ziet  t.o.v. zijn voorganger. Voorbeeld:  250 aangekomen deelnemers          1000 : 250  =  4 De decimalen worden afgerond naar het dichtst bijgelegen gehele getal met de Excel formule:   =AFRONDEN.N.VEELVOUD (         ) De eerste krijgt  1000  punten De tweede  996 punten,   de derde   992,  etc.   …                   3.     Er wordt een apart algemeen klassement opgemaakt voor de dames en voor de heren . In elke klassement krijgt de eerste 1000 punten. De punten van de volgende atleten worden berekend zoals omschreven in punt 2 van het algemeen reglement.                   4.      Om de getrouwheid aan de Haspengouw Challenge wat te versterken  gaan we gebruik maken van supplementaire punten voor de wedstrijden boven de 10. Deze bonus wordt bepaald door de wedstrijden die niet in aanmerking komen voor het eindklassement, dus concreet de 11 de , 12 de , 13 de , 14 de  en/of 15 de  wedstrijd. Voorbeeld:  Het totaal aantal punten behaald in deze wedstrijden vormt de basis. Van deze score neemt men  3% . De waarde die men dan krijgt is het aantal punten dat men elke wedstrijd die boven de 10 wedstrijden gelopen werd er bij krijgt. Eerste Vb.: 15 wedstrijden gelopen - 5 laagste punten = 1000 1000 x 3% = 30      30 x 5 (extra wed.)  = 150 De bonus bedraagt dan  150 punten Tweede Vb.: 13 wedstrijden  gelopen - 3 laagste punten = 600 600 x 3% =  18        18 x 3 ( extra wed.)  = 54 De bonus voor deze persoon is dan 54 punten                     5.      Het eindklassement wordt opgemaakt voor 7 verschillende categorieën door de punten van de 10 beste wedstrijden en een eventuele bonus samen te tellen  nl.: Senioren Dames ( SEND )   < 1981 Senioren Heren ( SENH )    < 1981 Masters Dames + 35 ( D35 )  1971 tot 1980 Masters Heren +35 ( H35 )     1971 tot 1980 Masters Dames +45 ( D45 )    1961 tot 1970 Masters Heren +45 ( H45 )     1961 tot 1970 Masters Heren + 55 ( H55 )     t.e.m. 1960                   6.       Een atleet geboren in 1960, 1970 en 1980 stapt tijdens het seizoen automatisch over naar een andere categorie gerelateerd aan zijn leeftijd volgens de regels van de VAL.  Indien zij/hij dit niet wenst, moet zij/hij dit uitdrukkelijk kenbaar maken aan het HC bestuur vόόr aanvang van haar/zijn eerste wedstrijd behorend tot het HC criterium. Eén maal men een keuze gemaakt heeft of als men niets kenbaar gemaakt heeft vóór zijn EERSTE wedstrijd behorend tot het HC criterium, is VERANDEREN van categorie NIET meer mogelijk.                    7.       In geval van gelijkheid van punten is het aantal aangekomen wedstrijden bepalend voor de onderlinge rangschikking. Indien dit aantal ook gelijk is, is het de laatste onderlinge confrontatie  tussen de atleten die de rangschikking bepaalt.                    8.       Een atleet die om één of andere reden de wedstrijd niet officieel beëindigt, moet zijn opgave meedelen aan de aankomst aan de afgevaardigden van het HC bestuur als zij/hij wil dat deze wedstrijd in aanmerking komt voor haar/zijn minimum aantal deelnames en opname in het eindklassement van het HC criterium. LET OP: zo een wedstrijd komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van punten en  bonuspunten.                   9.      Deelnemende atleten verklaren zich akkoord met de dopingvoorschriften die gelden voor alle officiële wedstrijden. Bij inschrijving zal er steeds een identificatiemiddel getoond worden evenals een telefoonnummer waar zij/hij te bereiken is. Deze informatie zal aan de organisatie overhandigd worden.                 10.      Poging tot fraude en/of doping geeft aanleiding tot een onmiddellijke uitsluiting voor gans het HC criterium.                 11.     Alle atleten zijn verplicht te lopen met een door de H.C. geleverd borstnummer. Dit borstnummer is geldig voor het ganse 23 ste  Haspengouw Challenge seizoen en moet goed zichtbaar op de borst gedragen worden - men noemt het daarom ook een borstnummer - en dit omwille van sponsorverplichtingen. Als men zijn borstnummer vergeet of als het verloren is, dient men een nieuw nummer aan te kopen. Hiervoor dient men  € 1,00 te betalen als administratiekost.  Als het nummer beschadigd is of niet meer elektronisch geregistreerd kan worden, zal dit gratis in orde gebracht worden of desnoods vervangen door het bestuur van de H.C. Indien er zich fouten in de uitslag, tussenstanden of einstanden zouden voordoen, gelieve dit dan zo vlug mogelijk te melden aan een bestuurslid of op volgend adres: Haspengouw.challenge2015@telenet.be LET OP: Gelieve de barcode niet te beschadigen bij het opspelden van het H.C. borstnummer.            12.     Aanwezigheid op de prijsuitreiking is vereist. Bij afwezigheid vervalt de prijs.              13.      In geval van betwisting is enkel het Haspengouw Challenge kernbestuur bevoegd.            14.     Het HC 2015 is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Door deelname aan het criterium verklaren de atleten zich akkoord met het onderstaande regelement.
zondag 15 maart : Bolderberg          zondag 29 maart : Borgloon zaterdag 18 april: Linter                    vrijdag 1 mei : Tongeren                zaterdag 9 mei : Zonhoven zaterdag 30 mei: Hasselt           zondag 31 mei : St.-Lam.-Herk Heren                         St.-Lam.-Herk Dames zondag 7 juni : Wellen zaterdag  20  juni : Heers maandag 6 juli : Nieuwerkerken     maandag 10 augustus : Kozen       zondag 23 augustus : Gotem            + LADIES CLASSIC -----------------     zaterdag 12 september : St-Truiden    zondag 20 september : Alken           zondag 18 oktober : Kortessem       
12 K 10 K 12 K 10 K 12 K 10 K 10 M 10 K 10 K 10 K 10 K 11 K 10 K (H) 5 K (D) 10 K 10 K 15 K